logo
Vážení klienti ES,
prinášame Vám očakávané informácie o pokračovaní programu GÉNIUS a o nových podmienkach pre fotovoltaické elektrárne.
Program génius pokračuje
levý okraj
Nové podmienky
programu od roku 2011
pravý okraj
nadpis Nové podmienky podpory elektrární
S veľkým napätím sme čakali na nové podmienky pre podporu fotovoltaických elektrární na Slovensku.
Pripomeňme si, že klientov, ktorí stihli elektrárne pripojiť v roku 2010 sa zmeny netýkajú. Pre nich sú podmienky rovnaké po dobu 15 rokov.
Nové podmienky úradu pre reguláciu sieťových odvetví upravujú pravidlá pre pridelenie maximálnej výkupnej ceny elektrickej energie vyrobenej v solárnych zdrojoch pre rok 2011.
Aj v roku 2011 je výkup ekologicky vyrobenej elektrickej energie dotovaný. Zmenou oproti roku 2010 je zníženie výkupnej ceny elektriny na 0,388 Eur/kW z pôvodnej dotácie vo výške 0,43 Eur/kW. Nové podmienky napriek tomu umožňujú dobré pokračovanie programu GÉNIUS aj pre ďalšie roky po roku 2011. Dotácia hypotéky sa v nových podmienkach zmení na 98 Eur mesačne. Stále však ide o jednú z najvýhodnejších dotácií, ktorú je na Slovensku možné čerpať.
Program Génius pokračuje.
Zníženie splátky domu bude o 98 Eur mesačne.
zníženie splátky domu
Program GÉNIUS pokračuje.
Zníženie splátky domu bude
o 98 Eur mesačne.
zníženie splátky domu
ukázka fotovoltaiky
ukázka fotovoltaiky
nadpis Ako funguje program GÉNIUS
Program Génius je zameraný na zníženie splátky hypotéky rodinného domu. Konkrétne zníženie splátky o 98 Eur mesačne. K zníženiu splátky pre našich klientov využívame dotáciu štátu na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Klientovi v programe GÉNIUS namontujeme na dom fotovoltaickú elektráreň s výkonom 5,06 kWp. Dom samozrejme projekčne upravíme tak, aby výkon elektrárne bol optimálny. Za každý kW vyrobenej elektrickej energie získa klient dotáciu vo výške 0,38 Eur/kW. Takto vyrobenú elektrinu môže klient odpredať do distribučnej siete. Z výnosu za elektrinu zaplatí úver na elektráreň a zvyšnú čiastku vo výške 98 Eur každý mesiac použije k zníženiu splátky za dom.
jak funguje program Génius
Tabuľka vybraných domov
a ich splátok Mladá rodina / GÉNIUS
domdispozíciasplátka v programe MLADÁ RODINAsplátka v programe GÉNIUS
Katka 153+1244 Eur169 Eur
Kristýna4+1311 Eur236 Eur
Blanka 35+KK344 Eur246 Eur
Pavla4+1378 Eur280 Eur
Ekonomik N14 - 25+1+G427 Eur329 Eur
Sebastian4+1+Garsoniera436 Eur338 Eur
František5+1440 Eur342 Eur
Ekonomik N14 - 15455 Eur357 Eur
Galileo 24+1+G474 Eur376 Eur
Ferdinand6+1+2G615 Eur517 Eur
okraj
V prípade zájmu o bližšie informácie o programe Génius, domoch Ekonomických stavieb a programoch financovania je možné dohodnúť si osobné stretnutie s manažérom projektu na niektorej z pobočiek Ekonomických stavieb.

zaujímavé odkazy na webe http://www.ekonomicke-stavby.sk/esp/wlc.php
nadpis Popis programu GÉNIUS
Vážení klienti, popis tohoto programu môžetě sťahovať vo formátě PDF.
Viď Génius
okraj
Ďalšíe novinky
nadpis Nový katalóg domov
Tento rok sa stal časom nových myšlienok, programov a originálnych domov. Preto Vám tieto nové trendy prinášame v novom katalógu Ekonomických stavieb. Nezabudnite si nový katalóg objednať na našich webových stránkach.
Viď http://www.ekonomicke-stavby.sk/esp/kon_fka.php
katalóg
okraj
nadpis Nový dom
Ekonomické stavby Vám predstavujú dom Ekonomik N7-77
zo svojej novej rady rodinných domov.

Dispozícia: 4+1
úžitková plocha 96,88 m2
zastavaná plocha 63,9 m2
Viz Ekonomik N7-77
nový dom
loga
EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o.
Pohranická ulica 391 951 01 Štitáre
tel./fax: +421 37 655 99 11/13

www.ekonomicke-stavby.sk